We zijn een kleine school die jouw kind centraal zet. Omdat elk kind zich ontwikkelt op een verschillend tempo, proberen we zo veel mogelijk te ondersteunen in groepjes op basis van niveau. Zo krijgt iedereen gelijke kansen: elk kind behaalt dezelfde eindtermen, maar de manier waarop verschilt van kind tot kind. In De Gele Ballon groeien kinderen op tot sociale, warme en verantwoordelijke tieners. Met respect voor ieders eigenheid en een ruime blik op de wereld.

 

Leren op eigen tempo 

In onze kleine school kennen we alle leerlingen en hun gezin. We geloven in elk kind en bieden warme ondersteuning. Wat zijn de interesses van jouw kind? In welke ontwikkelingsfase zit het? We kijken ernaar en dagen je kind uit op zijn of haar niveau. Het volgt de gewone les bij de klasleerkracht of bijvoorbeeld een intensief traject voor rekenen, ondersteuning bij het Nederlands... Voor ons is leerwinst zeker zo belangrijk als resultaten: hoe is je kind gegroeid? Dat groeiproces bespreken we met jou. 

DeGeleBallon_lezen

Leerplezier 

Waar mogelijk verwerken we de interesses van de leerlingen in de leerstof. Een les rond maatschappij of wetenschap is een doe-les, waarbij kinderen kunnen experimenteren en verschillende materialen gebruiken. En met een spelletje of een quiz is de aandacht verzekerd en leren ze tegelijk bij!  

Ook lezen maken we aantrekkelijk en leuk. Taal is immers de basis van alles. Vrije lesuren besteden we aan lezen. Houdt je dochter van thrillers? Wil je zoon alles weten over dino’s? De leerlingen kiezen zelf welk boek ze willen lezen. Het aanbod is ruim: in elke klas is er een boekenhoek en de school heeft een eigen bibliotheek. We zorgen regelmatig voor nieuwe boeken. Door lezen plezierig te maken, gaat het technisch lezen bij onze leerlingen sterk vooruit.   

Muzische vorming is heel belangrijk voor ons. Heeft een kind het moeilijker met wiskunde maar kan het geweldig tekenen, musiceren of toneelspelen? Dan is dat goed voor het zelfvertrouwen en durft het kind te ontdekken en te experimenteren. Dankzij muzische vorming doen we kinderen stap voor stap verder groeien.  

DeGeleBallon_planten

Tuinieren in het Groen Kwartier 

Dankzij onze uitstekende ligging kunnen we interessante uitstapjes maken. Naar het paleis, het MAS, of met de trein naar Mechelen. Met het Harmoniepark hebben we groene ruimte vlakbij en ook het Rivierenhof is niet ver. In het Groen Kwartier tuinieren onze kinderen op de dakboerderij van PAKT. Daar leren ze hoe ze bewust en zorgvuldig kunnen omgaan met voeding, afval, water …   

Vernieuwde en duurzame school  

Je kind komt terecht in ruime gerenoveerde lokalen met veel licht. Authentieke elementen zoals de parketvloer in de turnzaal werden bewaard. Elke klas heeft een smartboard en tablets of laptops.  We gebruiken de digitale leermiddelen tijdens verschillende lessen en activiteiten. We vernieuwen ons educatief materiaal regelmatig, zodat het leerlingen blijft boeien.  

DeGeleBallon_verkeersfluostoet

Werken aan een goede groep 

Het is belangrijk dat elk kind zich goed voelt in de klas. Daarom werken we voortdurend aan een goede klasgroep. Ook op schoolniveau doen we aan groepsvorming. Per twee maanden zetten we één van onze gouden regels in de kijker, bijvoorbeeld ‘We dragen zorg voor elkaar, de natuur en de wereld.’ Daarrond organiseren we activiteiten met de hele school. Na twee maanden is er een toonmoment. Welk kind heeft de gouden regel het beste toegepast?   

School met open blik 

We stimuleren een open blik bij onze leerlingen. We moedigen hen aan om eerst zelf te zoeken naar oplossingen. Daarnaast prikkelen we hun leergierigheid. Zien ze een uitdaging niet zitten? Dan supporteren we en stimuleren we hen om het toch te proberen. We leggen de nadruk op een open en respectvolle houding tussen de leerlingen. Ook hun blik op de wereld verruimen we. We zijn niet voor niets een erkende UNESCO-school: we gaan voor duurzame ontwikkelingsdoelen, omarmen culturele diversiteit en zetten onze kinderen op weg om wereldburgers te worden. Door rond die thema’s te werken, pikken ze zoveel meer op dan enkel schoolse kennis.  

degeleballon

Mag ik in jouw tas
Gaan we de wolken plukken 
Gele Ballon Kom nou uit de lucht 
Je moet even bukken 
Wat heb je een prachtig gekleurd vel
Vliegen kun je wel
Als ik zelf vliegen kon, 
ging ik hoger dan de zon
In de bochten niet zo snel
Maar met jou durf ik alles wel.